Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Vaspitni rad

Vaspitni rad se realizuje kroz korepeticiju i slobodne aktivnosti čiji se značajan deo ostvaruje kroz rad sekcija. U okviru škole postoje sledeće sekcije:

  • likovna
  • šahovska
  • dramska
  • sportska
  • fotografska
  • bibliotekrska
  • kreativna radionica