Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Zaposleni

Direktor ustanove uspešno rukovodi kolektivom kompetentnih nastavnika surdologa, predmetnih nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika.
Ljudski resursi jesu osnovni faktor organizacije rada naše ustanove i temelj dugoročnog uspeha, od koga zavise ukupni rezultati. Defektološki kadar kao potencijal ustanove predstavlja našu pokretačku i stvaralačku snagu, a efektivna interna komunikacija i timski rad ključ našeg uspeha. Ljudski potencijali raspoređeni su po timovima, pa u okviru ustanove deluju: tim za savetovanje i prijem dece, tim za razrednu nastavu, tim za predmetnu nastavu, tim za praktičnu nastavu, tim za vaspitni rad, tim za senzornu integraciju.Direktor škole


Goran Malović


Pomoćnici direktora


Dragan Kamenović


Dragana Pavlović


Olivera StevanovićNastavni kadar


Jelena Arsić


Jelena Jocković


Jovan Bušković


Jovana Đurašković


Ljiljana Tomić


Aleksandar Stojanović


Ana Dimitrijević


Blagoje Kamenović


Brana Bajović


Vesna Antić


Vladan Radivojević


Gordana Krstić


Gordana Ognjanović


Dragan Jovanović


Dragana Kamenović


Dušica Veljković


Elizabeta Kostić Milić


Željka Orošić


Zoran Janjić


Zoran Stanković


Zoran Milenković


Maja Milošević


Maja Đorić


Marija Pavlović


Marija Ranđelović


Marko Kanić


Miljana Stojković


Milan Vidojković


Milena Bojović


Milena Mešterović


Miloš Stanković


Milunka Ilić Stanković


Miomir Grčić


Miomira Mirčić


Mirjana Mladenović


Natalija Pančić


Nataša Bilić


Nataša Milenković


Nevena Popović


Nemanja Stevanović


Nikola Stamenković


Petar Spasojević


Predrag Pavlović


Predrag Milošević


Radovan Stoiljković


Sanja Tošić


Sava Mišić


Sandra Petrović


Saša Matijašević


Silvana Petković


Slavoljub Nedić


Snežana ČarapićVaspitni kadar


Jasmina Kitanović


Ljiljana Stojiljković


Vladica Stanišić


Daliborka Stojković


Ivana Trajković Vušaj


Maja Jovanović


Milica Anđelković


Milica Božidarević


Nikola Stanković


Olivera Đošić Vučić


Sandra Tošović


Stevan Grčić


Tatjana Dikić


Tijana IlićStručni saradnici


Emilija Ranđelović


Žaklina Mihajlović Arsić


Zoran Petrović


Milan KostadinovićAdministracija


Biljana Stojanović


Gorica Mitrović


Milovan Miladinović


Saša Pavlović


Snežana ŽivkovićMedicinsko osoblje


Jasmina Đorđević


Jelena Denić Zeković


Jovana Janković


Jovana Stanišić


Ivana Grujović


Marija Ahmed


Milena Stojanović


Radmila StankovićPomoćno osoblje


Jasna Lukić


Jelena Đukić


Jelena Ristić


Jelena Stojanović


Ljiljana Stojiljković


Biljana Arsić


Vesna Stefanović


Danijela Petrović


Dobri Đorđević


Dragan Ranđelović


Lalica Najdanović


Marija Stojanović


Marija Ristić


Milena Ristić


Nataša Živić


Slavica Mišić


Snežana Mijović