Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Specifičnosti rada i asistivne tehnologije

Koncepcija i organizacija rada ustanove prilagođena je pre svega specificnim potrebama naših korisnika. Korisnici naših terapijskih usluga su danas deca sa različitim razvojnim poremećajima, stoga smo opremili i po zadatim standardima adaptirali i prilagodili prostore za rad njihovim potrebama, pa su danas sastavni deo terapijskog krila:

- Snoozy soba koja se koristi u radu sa decom koju karakteriše preterana ili smanjena senzorna osetljivost. Suština je podsticati dete da istražuje i da se na taj način kod njega probude različite senzacije. Bezbedan ambijent koji detetu pruža sigurnost.


- montesori kabinet u kome se u autentičnoj Montesori sredini primenjuje metoda slavne italijanske pedagoginje. Primena Montesori metode doprinosi razvoju inteligencije, pažnje i koncentracije. Kroz niz praktičnih vežbi dete se osposobljava da samostalno funkcioniše u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Svi članovi našeg defektološkog tima poseduju sertifikate za rad po ovom programu.


Reedukacija psihomotorike izvodi se u okviru radne sobe. Dete uz pomoć terapeuta koristi svoje telo i pokret u cilju saznavanja sebe i sveta oko sebe. Reedukacija koristi pokret kako bi se podsticao razvoj u svim oblastima dečijeg funkcionisanja.


Kabinet za senzornu integraciju, u kome se senzorno integrativna terapija sprovodi individualno, a koji je opremljen različitom opremom za vestibularnu, proprioceptivnu, taktilnu, audidivnu vizuelnu i olfaktornu stimulaciju. Senzorno integrativna terapija namenjena je: Terapiju sprovode defektolozi koji poseduju međunarodno priznati sertifikat za senzorno integrativne terapeute.


Korektivna gimnastika koja se realizujue u sali za fizičko vaspitanje je vid kineziterapije i primene pokreta u preventivne i korektivne svrhe. U zavisnosti od vrste pokreta, karaktera vežbi i cilja koji se treba postići vežbe mogu imati preventivno-profilistički, terapeutski i korektivni karakter.


Provera i praćenja slušnog statusa deteta odvija se u audiološkom kabinetu gde se svakom detetu meri sluh.


U audiološkoj labaratoriji (ukoliko je potrebno) se vrši određivanje slušnih aparata prema stepenu oštećenja sluha, kao i fiting i uzimanje otisaka za izradu individualnih slušnih oliva.


Zavisno od potreba dece u kabinetima za individualni tretman radi se na razvijanju osnovnih elemenata govora i slušanja i drugim potrebnim područjima rada u skladu sa teškoćama samog deteta.


Fonetska ritmika i muzičke stimulacije doprinose oslobađanju glasova i formiranju novih reči.


Medos system multimedialni sistem za edukaciju dece ostećenog sluha čijom primenom se postiže značan napredak u procesu rehabilitacije i edukacije dece oštećenog sluha predškolskog uzrasta.