Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje odvija se u učionicama i kabinetima opremljenim najsavremenijim asistivnim tehnologijama. Od prvog do četvrtog razreda odvija se u formi razredne nastave, po redovnom nastavnom planu i programu uz primenu IOPa (individualni nastavni plan i program). Od petog do osmog razreda nastava se realizuje u formi predmetne nastave. Poseban akcenat stavljamo na pružanje podrške i pomoći učenicima da se što uspešnije socijalno integrišu i postanu funkcionalni članovi društva.