Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama

Škola sa domom učenika "Bubanj" Niš vrši nabavku dobara, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12) i uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata.
Svi oglasi mogu se videti na portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke Republike Srbije.