Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Predškolsko obrazovanje

Jedan od četiri nivoa Specijalne škole sa domom učenika „Bubanj” je i predškolsko obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Vaspitno-obrazovni rad razvojnih grupa predškolskog programa organizovan je tako da obezbeđuje vaspitanje i obrazovanje dece, negu, ishranu, dnevni odmor, rekreaciju u skladu sa razvojnim potrebama dece, ali i njihovim specifičnostima, kao i potrebama njihovih porodica, i to kroz 2 programa:

 1. Program predškolskog obrazovanja i vaspitanja:

 2. - program nege i vaspitanja dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine
  - program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5,5 godina


 3. Pripremni predškolski program:
S tim u vezi, delatnost rada ostvaruje se kroz organizovanje celodnevnog rada sa decom u okviru razvojnih grupa:

 • u mlađoj razvojnoj grupi, uzrasta dece od 6 meseci do 3 godine
 • - 6-12 meseci
  - 12-18 meseci
  - 18-24 meseca
  - 18-36 meseci

 • u starijoj razvojnoj grupi, uzrasta dece od 3 do 5,5 godina

 • u pripremnoj predškolskoj grupi, uzrasta dece od 5,5 do 7 godina, tj. do polaska u prvi razred osnovne škole (po potrebi se organizuje ostanak dece u produženom boravku).
Defektolozi-vaspitači, stručni saradnici i medicinske sestre, koji ostvaruju program nege i vaspitanja dece (od 6 meseci do 3 godine), kao i program vaspitanja i obrazovanja dece (od 3 godine do polaska u školu), planiraju i prate rezultate svog rada, koji se odnosi na uzrast dece u njihovoj razvojnoj grupi. Na taj način ostvaruje se kvalitetan rad u odnosu na specifičnosti rada, kao i kreativnost u radu i prilagođenost potrebama dece, njihovim individualnim i uzrasnim osobinama.