Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Srednje stručno obrazovanje

Srednji nivo obrazovanja odvija se u učionicama i optimalno opremljenim radionicama u kojima se učenici pripremaju za poziv:
  • pekara,
  • knjigovesca,
  • ženskog frizera,
  • bravara,
  • konfekcijskog šivača,
  • kozmetičara.
Praktična nastava realizuje se i u adaptiranom salonu u centru grada u kome naši učenici uz podršku nastavnika prakse građanima pružaju svoje usluge i usavršavaju svoje veštine.