Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Konferencija Slušam i govorimNaučno praktična konferencija ,,Slušam i govorim” nastala je kao rezultat sjajne dugogodišnje saradnje Niške ORL klinike i naše ustanove, u cilju dragocene razmene iskustava i znanja, postavljanja novih standarda u radu i uspostavljanja novih kvalitetnih kontakata. Prvi susret održan je 2010. godine u našoj školi u formi Naučno praktične konferencije. Učešće na 1. skupu uzeo je veliki broj ORL lekara i eminentnih defektologa iz zemlje i regiona.

Povećanje broja dece autističnog spektra koji su korisnici naših usluga nametnulo je nove potrebe što se odrazilo i na konceptciju same konferencije odnosno na proširenje aktuelnih tema pa su učesnici iste i eminentni dečiji psihijatri, pedijatri i dr. specijalisti koji su važni članovi tima u procesu funkcionalnog osposobljavanja dece autističnog spektra i dece sa teškoćama u razvoju.

Konferencija se tradicionalno održava svake godine krajem marta, a sam program je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i iz godine u godinu beleži porast broja predavača i učesnika.